לימודים בכיתה SUMMER ENGLISH לימודים אונליין בזום אנגלית לילדים בגילאי 5 עד 6 - חבילת פרמיום אינטנסיבית אנגלית לילדים בגילאי 11 עד 13 אנגלית לילדים בגילאי 9 עד 10 אנגלית לילדים בגילאי 11 עד 13 אנגלית לילדים בגילאי 11 עד 13 - חבילת פרמיום אינטנסיבית אנגלית לילדים בגילאי 7 עד 8 אנגלית לילדים בגילאי 5 עד 6 אנגלית לילדים בגילאי 9 עד 10 אנגלית לילדים בגילאי 3 עד 4 אנגלית לילדים בגילאי 9 עד 10 - חבילת פרמיום אינטנסיבית אנגלית לילדים בגילאי 1.5 עד 2 אנגלית לילדים בגילאי 7 עד 8 אנגלית לילדים בגילאי 7 עד 8 - חבילת פרמיום אינטנסיבית ספר אנגלית לילדים בגילאי 5 עד 6 8 שפות זרות עם מורים המקצועים שלנו שעור ניסיון